Nieuwen Gentschen Almanach Voor Het [schrickel-]jaer Ons Heeren ... Gemaeckt Ende Gecalculeert Op Den Meridiaen Der 17. Provincien, Seer Gedienstig Vo heftetNederlandsk, 2012