Nestatsionarnoe Gorenie Gazov. Aktual'nye Problemy heftetRussisk, 2013