Nederlandsche Jaerboeken, Inhoudende Een Verhael Van de Merkwaerdigste Geschiedenissen: Die Voorgevallen Zyn Binnen Den Omtrek Der Vereenigde Provinti heftetNederlandsk, 2012