Nasledstvennaya Motorno-Sensornaya Neyropatiya 1 X Tipa heftetRussisk, 2012