Napateco Historia Y Una Leyenda innbundetSpansk, 2016