Muhammed Âbid el-Câbirî'nin Tefsiri ve Yorum Yöntemi heftetTyrkisk, 2016