Mirovozzrenie. Struktura, soderzhanie, sozertsanie innbundetRussisk, 2015