METAPHYSIC IN 3 BKS ONTOLOGY C Ukjent format, 2019