Matauk med pallekarm; enkle grep til selvforsyning innbundetNorsk, 2023