Mannen som døde to ganger; Torsdagsmordklubben del 2 innbundetNorsk, 2021