Måarehks bïerne (sydsamiska) innbundetSamisk, 2018