Lishnie liudi i zhenskie tipy v romanakh i poviestiakh I.S. Turgeneva heftetRussisk, 2011