Liderazgo (Leadership): En Tiempos Turbulentos (in Turbulent Times) øvrigEngelsk, 2019