Leviathan, eller En kirkelig og sivil stats innhold, form og makt, del 1 og 2 innbundetNorsk, 2012