Leva med polycytemia vera och dö på Sabb heftetSvensk, 2021