Läroplan för förskolan - Lpfö 98. REVIDERAD 2016 heftetSvensk, 2016