La Revelation de L'Omnipresent heftetArabiska, 2009