La Nouvelle Chouette C Textbok heftetSvensk, 2003

Beskrivelse

En resa i franska
Dina elever lotsas lekfullt och metodiskt framåt genom den fransktalande världen med La Nouvelle Chouette för åk 7-9. Ett härligt sätt att erövra franskan på.
Åk 7-9 har en textbok, en övningsbok, ett elevfacit, en elev-cd, två lärar-cd och en lärarhandledning. Eleverna i åk 6 har en allt-i-ett-bok istället för separat text- och övningsbok.

Läs mer
Utmärkande drag
- Trygg studiegång
- Flera olika texttyper, sånger och ramsor
- Systematisk grammatikträning
- Basövningar och extraövningar
- Passar till Lgr 11
Du kan välja att använda textböckerna och allt-i-ett-boken i serien som vanliga, tryckta böcker eller som onlineböcker. I onlineböckerna ligger elevljudet inlagt i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö.

Allt-i-ett-bok för skolår 6
La Nouvelle Chouette A är uppbyggd som en resa i 16 kapitel. Varje kapitel startar med ett vykort från den plats där huvudpersonen Dan och hans pappa just befinner sig. Texterna är ofta i dialogform och de löpande texterna korta och enkla. I varje kapitel finns en ruta som berättar om målet med arbetet och en likadan ruta för utvärdering av hur man lyckats med arbetet.
Boken är lekfull för att väcka lust att fortsätta med franskan. Endast några få grammatiska strukturer får en aktiv genomgång, men för den som vill träna mer finns minigrammatik i slutet av boken. Längst bak finns också en fransk-svensk ordlista.

Lärarhandledning
Här finns kommentarer till kapitlen och extrafakta om det som tas upp i vykorten. Lärarhandledningen har också texter till hörövningarna, uttalsövningar och extraövningar som kopieringsunderlag.

Lärar-cd-skivorna innehåller vykorten inlästa på svenska, all fransk text, hörövningarna och sångerna.

Elev-cd:n innehåller bara sådana ord och sådan text som inte har anslutande övningar. Inte heller vykortstexter eller sånger finns här. Samma ljud finns även i Onlineboken.

La Nouvelle Chouette B–D för skolår 7–9
La Nouvelle Chouette B är avsedd för skolår 7 och en fortsättning på La Nouvelle Chouette A. För dem som börjar med franska i skolår 7 fungerar den även som nybörjarmaterial.

Textböckerna även som Onlinebok
Textböckerna till La Nouvelle Chouette B-D innehåller 15-20 kapitel. Du kan välja dem i tryckt version eller som Onlinebok.
Här finner eleverna alla dialoger och texter, realiakapitel, sånger och så kallade Planches, bildordlistor. Bildmaterialet i textböckerna speglar livet i dagens Frankrike. Varje kapitel i textboken inleds med en målbeskrivning och i slutet ges möjlighet att sammanfatta och visa vad man lärt sig. I bok C och D finns denna målbeskrivning i övningsböckerna.

Ordlistorna innehåller fonetisk skrift.
Faktatexterna i bok B-D tar upp ämnen som Paris, Marocko, Tunisien, Kanada, Martinique samt konstnärerna van Gogh och Gaugin.
Textboken till La Nouvelle Chouette C innehåller 15 kapitel plus en följetong. Den handlar om en fransk tonårsflicka som flyttar till det multikulturella området La Goutte d´Or i Paris. Hon blir vän med en muslimsk flicka och diverse komplikationer uppstår.

Övningsböckerna
Övningsböckerna till La Nouvelle Chouette B-D har en tydlig struktur med en konsekvent uppdelning i Le texte, Les mots, La grammaire och Prononcez. Verbövningarna ligger separat.
Övningsböckerna innehåller:
- Basövningar och extraövningar.
- Många skrivövningar av både styrd och mer kreativ karaktär.
- Många kommunikativa par- eller gruppövningar.
- Många hörövningar
- Lexikonuppgifter

Grammatiken
Grammatiken tränas systematiskt, med en blandning av repetition och nya moment. I C-boken introduceras futurum med aller och passé composé av både regelbundna och en del oregelbundna verb.
I D-boken arbetar eleverna med presens och passé composé av reflexiva verb, passé composé med rörelseverb, imparfait, futur, imperativ, qui/que, adjektivets komparation, direkt och indirekt objekt och adverbbildning.

Lärarhandledning
Lärarhandledningarna till La Nouvelle Chouette B–D innehåller bl.a. kommentarer till kapitlen med metodiska tips, texter till hörövningarna, extraövningar som kopieringsunderlag och diagnoser till varje kapitel.

Lärar-cd till textböckerna
Cd-skivorna till textboken innehåller inspelningar gjorda i Frankrike av texter, sånger, och de ord som förekommer på Planches.
Lärar-cd till övningsböckerna
Cd-skivorna till övningsboken innehåller alla hörövningar och uttalsövningar.
Elev-cd
Elev-skivorna innehåller ett urval av textbokens texter och de ord som förekommer på Planches. Samma ljud återfinns i Onlineböckerna.
Elevfacit
Elevfacit innehåller lösningar till övningsböckernas övningar.

Mon livre
Mon livre är elevens egen bok i franska. Boken passar elever som läser franska i årskurs 6–8. Alla de teman som vanligtvis förekommer i dessa årskurser finns i elevens egen bok: de skriver på enkel franska om sin personlighet, sin fritid, sin skola, sitt rum, sin sport, sin musik, sitt schema, sin familj, sina vänner, sin dag, sitt år, sin framtid och mycket mer. De fyller sidorna i boken med egna bilder, klipp och texter.
Boken blir personlig och visar elevens kunskapsnivå i franska och lockar eleverna att lära sig mer, för ju mer franska de lär sig, desto mer kan de fylla i i sin egen bok.
I boken finns roliga personlighetstest av olika slag och även ett spel. Eleverna lär sig också om olika fransktalande länder, när de fyller sina egna reportagesidor med bilder och text om Frankrike och andra fransktalande platser i världen.
Med "sin egen bok" i franska har hela klassen ett roligt mål med sina språkstudier. Alla elever fyller varsin bok med uppgifter om sig själva, på den nivå de själva är, och med det innehåll som de själva är intresserade av.