Kytkentöjä yrittäjyyskasvatukseen heftetFinsk, 2007