Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, Volume 1... heftetEngelsk, 2012