Krukkedilla; prydvekster og spiselige vekster for uterommet innbundetNorsk, 2024