Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt heftetSvensk, 2015