Kråkfötter kan bli skönskrift heftetSvensk, 1999

Beskrivelse

Kråkfötter kan bli skönskrift. Kalligrafi för nybörjare. Sandkvije Kalligrafi och Hantverk AB. ca 36 sidor

Alla kan lära sig texta vackert, hävdar författarinnan till detta häfte, som är tänkt som en hjälp på vägen för dem som vill förvandla sina "kråkfötter" till skönskrift. På ett trivsamt och inspirerande sätt tar boken upp de viktigaste grunderna inom kalligrafin. Efter en kort historik ges råd om skrivmaterial och arbetsmiljö. Skrivteknik gås igenom och följs av enkla övningar. Sju olika kalligrafiska stilar presenteras i förlagorna, där streckens riktning och turordning åskådliggörs för varje bokstav. Korta historiska notiser ger bakgrunden till de olika stilarna. Till inspiration för nybörjaren ges rikligt med exempel på anfanger (=begynnelsebokstäver), dekortiva krumelurer och ramar. Ett avsnitt behandlar konsten att själv förfärdiga en gammaldags gåspenna. Kalligrafi kan vara en mycket givande V.G.V. och stresslindrande sysselsättning för många människor och den här boken kan ge den vägledning och uppmuntran som alltid behövs i början. Den trevliga uppläggningen och den enkla framställningen gör den mycket tilltalande och användbar.