Konsultföretagets affärer : affärsplanering och affärsutveckling i konsultföretag heftetSvensk, 2013