Kong Christian Den Fjerdes Egenh Ndige Breve heftetDansk, 2009