Kommunikasjon og konflikthåndtering heftetNorsk, 2012