Kohts bok; ti samtaler om livet og én om døden innbundetNorsk, 2020