Klimatmål, utsläppshandel och svensk ekonomi heftetSvensk, 2005