Klima antiklimaks; vordan grønn gruppetenkning tok livet av fornuften innbundetNorsk, 2020