Kehittämistyön risteyksiä heftetFinsk, 2009

Beskrivelse

Hyvinvointipalveluiden kehittäminen on epävarmuuden kohtaamista. Kehittämisen kentillä kokeillaan, tutkitaan ja kypsytellään uusia ideoita, haetaan toisenlaisia ja aiempaa parempia tapoja toimia - pyritään uudistumaan. Tehtävä on hyvin vaativa jatkuvan muutoksen ympäristöissä. Kehittäjät laittavat itsensä toistuvasti likoon käynnistäessään hankkeita.

Kirja on puheenvuoro kehittämistyön puolesta. Se tuo keskusteluun kehittämisen kokemuksia ja erilaisia kehittämistyön näkemyksiä: mitä kehittäminen perimmältään on, miten tutkimus ja kehittäminen kohtaavat, voidaanko kehittämistyön tuloksia yleistää.

Kirjan artikkeleiden kautta avautuu monivivahteinen, ajankohtainen ja samalla henkilökohtainen näköala kehittämisen yhteiskunnalliseen paikkaan, kehittäjän työhön ja uusien käytäntöjen kestävyyteen.