Kayak Alp ve Kuzey Sporcularinin Fiziksel Uygunluklari heftetTyrkisk, 2018