Kærligheden, kampen og kloden heftetDansk, 2014

Beskrivelse

Fortsættelse til Gretelise Holms bestseller-erindringer, Jesus, pengene og livet.

Man skiftevis griner og græder, hed det i anmeldelserne af Gretelise Holms første erindringsbog, Jesus, pengene og livet, der handlede om hendes opvækst som nomadebarn i jyske landdistrikter i midten af 1900-tallet. Bogen er solgt i mere end 30.000 eksemplarer.

I Kærligheden, kampen og Kloden, som er en selvstændig fortsættelse, ser hun tilbage på et halvt århundredes virke som engageret journalist, forfatter og debattør. Et arbejde, som især har været præget af kampen for social retfærdighed og retssikkerhed.

Gretelise Holm er som journalist kommet emnemæssigt vidt omkring - fra handikappede med ringere vilkår end dyrene i Zoologisk Have til økonomiske fidusmagere med gode royale forbindelser.

Geografisk er hun ligeledes kommet langt omkring, har boet og arbejdet i det sydlige Afrika i en årrække, har oplevet vilde begivenheder i Papua New Guinea og besøgt klostre i Bhutan, hvor munkedrengene triller tissemandsmodeller til religiøse fester.

I Kærligheden, kampen og Kloden, som er rigt illustreret, fortæller Gretelise Holm om sit private liv og om de mærkesager, som har præget hendes journalistik og forfattervirksomhed. Undervejs bliver læserne også præsenteret for nogle af de skarpe holdninger, som ikke altid har gjort livet let for forfatteren.