Jekonomika truda i social'no-trudovye otnosheniya: praktikum heftetRussisk, 2018