Jegerånden; å lede i fred, krise og krig innbundetNorsk, 2020