Jakob Van Artevelde, Historisch Tooneelspel in Zes Tafereelen En Een Voorspel... heftetNederlandsk, 2012