Jacobs Stege : triumfer och nederlag i en bankmans liv innbundetSvensk, 2008