Izoperimetricheskie zadachi v teorii beskonechnomernyh veroyatnostnyh mer heftetRussisk, 2016