Izbrannye lekcii po teoreticheskoj mehanike heftetRussisk, 2018