Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode heftetNorsk, 2016