Insekternas själslif. Foredrag vid K. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 30 Mars 1901 heftetSvensk, 2010