Innovative Pharmakommunikation Im Internet-Zeitalter heftetTysk, 2000