Hvordan krenkede barn blir syke voksne heftetNorsk, 2021