Homeopatins fantastiska värld! : kvinnligt & manligt heftetSvensk, 2019