Hollands leeuw ontwaakt; tafereelen en herinneringen uit de dagen van den Belgischen opstand in 1830. Opgedragen aan de verdedigers van 't vaderland heftetNederlandsk, 2011