Haushaltshilfe Winter & Doktor Sommer heftetTysk, 2019