Harvard Business Review: Om Ledarskap fleksibindSvensk, 2019