Håndbok for unge antirasister innbundetNorsk, 2021