Handbok för stödpersoner heftetSvensk, 2013

Beskrivelse

En fördjupad orientering avsedd för Patientnämndens stödpersoner.
Att engagera sig för att stödja andra människor är mycket givande, fast kan också vara svårt. Hur skapar man en givande relation till den man möter? Hur kan man hjälpa den andre att komma ur ett beteende som inte leder framåt? Hur kan man göra då man möter ångest och starka känslor?
Detta är en handbok som ger dig kunskap och konkreta verktyg för dig som stödperson. Den hjälper dig att skapa goda samtal och möten och visar på hur du kan hantera olika situationer som uppstår. Den tar också upp hur viktigt det är att sätta gränser för stöduppdraget och hur man kan utvecklas som stödperson.
Boken har tillkommit på initiativ i och kring samtal med Patientnämnder, projektledare och förvaltningschefer i landet, då det uppdagades att det var väldigt lite skrivet i detta ämne. Jonas Dahlgren är 39 år, lyckligt gift man i mellan-Sverige och djupt engagerad i frågor som rör Aspergers och AD/HD. Han är en ofta anlitad populär föreläsare i dessa ämnen.