Gøy å telle. 4-6 år. Gullstjerne heftetNorsk, 2017