God kommunikasjon med ASK-brukere heftetNorsk, 2015